Styrelsemöte i december

Notering

Nästa styrelsemöte äger rum den 11:e december. Skicka gärna frågor eller saker som ni vill ska tas upp på mötet per e-post till styrelsen@johannesplan.se. Det går också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda (JP3 entréplan) eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen (se Föreningen -> Styrelse i menyn).