Om huset och närområdet

Oxen Mindre 17

Byggnadsår 1885. Arkitekt Gustav Sjöberg. Påbyggnad med vindsvåning och modernisering skedde 1939.

Huset var privatägt fram till 1961 då det förvärvades av AB Thule med avsikt att riva det för att bereda plats för kontor. Stockholms stad planerade samtidigt en tunnelgatsled i närheten vilket gjorde att alla husen i området belades med rivnings- och byggnadsförbud. Förbudet kvarstod fram till 1975 och då hade en ny generalplan tillkommit för Johannesområdet som bestämde att huset skulle stå kvar. AB Thule hade vi den tiden gått samman med Försäkringsbolaget Skandia som tog över huset och inledde en omfattande renovering för att göra det beboligt igen.

1998 bildades Bostadsrättsföreningen Johannes Plan 1-3 och år 2000 förvärvades huset från Skandia. Huset består idag av 25 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 15 lokaler.

Artiklar om huset och närområdet (pdf)

S:t Johannes Kyrka stängd för renovering 2022

Stadsmuseum – Oxen Mindre 17

Renovering Oxen Mindre 17

Ur DN PåStan 1994-05-20

Porten där gudinnorna bodde

Gömda Johannes

Utdrag ur Per Wästbergs bok Ute i livet (W&W 2012)