Viktig information till medlemmarna i Brf. Johannes Plan 1 – 3

Notering

Föreningsstämman den 28/6 ajournerades efter punkten 13 på den antagna dagordningen. Fortsättningen på 2016 års föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 4 juli kl 19.00 i Europaskolans lokaler på bottenvåningen. (Ingång från både Jp1 och Jp3.) Vid detta möte kommer bl. a. val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning att äga rum. Mötet inleds med en informationsstund.

Väl mött den 4/7!

Styrelsen, Brf Johannes Plan 1 – 3