Styrelse

Bostadsrättsföreningen Johannes Plan 1 – 3

Organisationsnummer: 769603-4730

Fastighetsbeteckning: Oxen Mindre 17

Styrelse 2021

  • Anita Fink Knudsen, ordförande (JP3)
  • Linda Eriksson, sekreterare (JP1)
  • Ingemar Gladh, kassör (JP3)
  • Staffan Sundberg, ledamot (JP1)
  • Calill Ohlson, ledamot (JP3)
  • Lovisa Falkenberg, suppleant (JP1) 
  • Linda Johansen (revisor)

E-post: styrelsen@johannesplan.se