Renovering och ombyggnad av lägenhet – vägledning och regler

Styrelsen har tagit fram ett paket med regler och hjälpmedel för planering av ombyggnad och renovering av lägenheter i föreningen. Syftet är att underlätta för att medlemmar som genom renoverings och ombyggnadsinsatser vill förbättra sitt boende ska kunna göra det på ett sätt att övriga medlemmar kan ha ett boende utan onödiga störningar och olägenheter.

Reglerna hittar du på hemsidan under Föreningen/Information.

Reglerna beskriver förutsättningarna för genomförande av renovering/ombyggnad men också hur hantering av transporter till och från fastigheten ska ske (vid renoveringsarbete men också vid andra transporter).

Reglerna är också tänkta att vara till hjälp för medlemmar att styra hantverkare som genomför renoveringsarbetet så att vi undviker onödiga störningar för övriga medlemmar men också så att fastigheten inte skadas eller förslits på grund av arbetet.

För varje renoverings- och ombyggnadsprojekt utser styrelsen en kontaktperson som ska vara till hjälp för medlemmen som bygger om och som ska hållas underrättad om hur arbetet fortskrider. Klagomål från övriga medlemmar kan också framföras till kontaktpersonen.

Förhoppningen är att detta minskar risken för olägenheter och också att de hjälper medlemmar att hantera situationer där olägenheter uppstår.

Styrelsen