Renovering och ombyggnad av lägenhet – vägledning och regler

Styrelsen har tagit fram ett paket med regler och hjälpmedel för planering av ombyggnad och renovering av lägenheter i föreningen. Syftet är att underlätta för att medlemmar som genom renoverings och ombyggnadsinsatser vill förbättra sitt boende ska kunna göra det på ett sätt att övriga medlemmar kan ha ett boende utan onödiga störningar och olägenheter.

Reglerna bifogas här men kommer också att vara publicerade på hemsidan.

Reglerna beskriver förutsättningarna för genomförande av renovering/ombyggnad men också hur hantering av transporter till och från fastigheten ska ske (vid renoveringsarbete men också vid andra transporter).

Reglerna är också tänkta att vara till hjälp för medlemmar att styra hantverkare som genomför renoveringsarbetet så att vi undviker onödiga störningar för övriga medlemmar men också så att fastigheten inte skadas eller förslits på grund av arbetet.

För varje renoverings- och ombyggnadsprojekt utser styrelsen en kontaktperson som ska vara till hjälp för medlemmen som bygger om och som ska hållas underrättad om hur arbetet fortskrider. Klagomål från övriga medlemmar kan också framföras till kontaktpersonen.

Förhoppningen är att detta minskar risken för olägenheter och också att de hjälper medlemmar att hantera situationer där olägenheter uppstår.

Styrelsen

 

 

Viktig information till medlemmarna i Brf. Johannes Plan 1 – 3

Notering

Föreningsstämman den 28/6 ajournerades efter punkten 13 på den antagna dagordningen. Fortsättningen på 2016 års föreningsstämma kommer att äga rum måndagen den 4 juli kl 19.00 i Europaskolans lokaler på bottenvåningen. (Ingång från både Jp1 och Jp3.) Vid detta möte kommer bl. a. val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning att äga rum. Mötet inleds med en informationsstund.

Väl mött den 4/7!

Styrelsen, Brf Johannes Plan 1 – 3

Viktig information! Årets föreningsstämma flyttas till den 28/6 kl. 19.00.

Styrelsen har beslutat att flytta årets föreningsstämma från den 16/6 till den 28/6 kl. 19.00.

Lokalen är f.d. Tuppen på bottenvåningen.

Anledningen till att stämman flyttas är att revisionsberättelsen inkommit senare än vad stadgarna föreskriver.

Årsredovisningen kommer delas ut i samtliga medlemmars brevlåda innan stämman men finns redan nu tillgänglig på föreningens hemsida (www.johannesplan.se/foreningen-2/information). Där finns även en stämmofullmakt för den som inte kan närvara på stämman.

Väl mött den 28/6!

Styrelsen

Brf Johannes Plan 1 – 3

Årsstämma 2015

Till alla medlemmar i Bostadsrättsföreningen Johannes Plan 1 – 3.

Välkomna till årets stämma tisdagen den 16:e juni kl. 19.00 i Europaskolans lokal med ingång från JP3 (tidigare Tuppen).

Kallelsen finner du här och årsredovisningen för 2014 här. Om du ej kan närvara går det bra att ge en annan medlem en fullmakt som medtages till stämman.

Väl mött!

Styrelsen